Historie

geschiedenis-bv-tholen-emmeloord

Biljartvereniging Tholen is opgericht 19 december 1956 en heeft tot 1998 haar domicilie gehad in het voormalige Café Tholen aan het Veerplein in Emmeloord. In de beginperiode van haar bestaan kon slechts over één biljarttafel worden beschikt, na verloop van tijd werd een tweede biljarttafel geplaatst. Regelmatig werd tot in de late uurtjes gebiljart omdat de leden enige tijd geduld te hebben voordat dat zij aan spelen toe kwamen. “Ome” Bart was één van de voortrekker dat deze tijd op een plezierige wijze werd doorgebracht.

De exploitanten, beiden lid en zeer betrokken bij de vereniging, beëindigden midden negentiger jaren de exploitatie huidige Café Tholen en na verloop van tijd moest naar een andere locatie worden uitgekeken. Tijdelijk werd onderdak gevonden bij de Prinsenhof aan de Zuiderkade waar de vereniging twee biljarttafels aanschafte.

Vanaf het jaar 2000 werd aan de Oude Espelerweg een ruimte gevonden waar de biljartsport kon worden beoefent. Drie jaar later is op hetzelfde adres een door de leden ingerichte clublokaal ingericht waar momenteel op vier biljarttafels kan worden gespeeld.

In haar bestaan werd door de leden van de vereniging in diverse spelsoorten deelgenomen aan de persoonlijke kampioenschappen van het District Zwolle e.o. Dit leverde een aanzienlijk aantal kampioenen op die daaropvolgend uitkwamen in de gewestelijke kampioenschappen Noord Nederland. Enkele leden wisten zich als gewestelijk kampioen te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap. Regelmatig organiseren wij de finalewedstrijden van deze kampioenschappen.

Door de vereniging wordt tevens deelgenomen aan de teamcompetitie van het district, daarbij zijn eveneens meerdere teams kampioen geworden. Het C3-team, spelsoort libre, is in 1993 en 1994 doorgedrongen tot de landsfinale waarin beide jaren een 2e plaats werd behaald.

B.V. Tholen is een baanbreker als het gaat om damesbiljarten. In de jaren zeventig werden in de biljartsport dames nog niet volledig geaccepteerd. Door de vereniging werd in de periode 1978 tot 2005 het “Jan Lageweg Toernooi”, later omgedoopt tot het Open Flevolands Biljart Kampioenschap, georganiseerd. De intentie van het toernooi was de deelname van dames aan de biljartsport te bevorderen. Naast een sportief gebeuren groeide het toernooi uit tot een reünie, waar een gezellige en ontspannen sfeer heerste.

Door dalende interesse voor de biljartsport in de loop der jaren nam het aantal leden af. Vanaf 2015 konden wij door diverse activiteiten één en ander ombuigen en telt Biljartvereniging Tholen momenteel ruim 60 leden.

Recent nieuws

Driebandentoernooi

Driebandentoernooi

halve finalisten

Feestelijke uitreiking jaarprijzen 2023 Dagbiljarters