Feestelijke uitreiking jaarprijzen 2023 Dagbiljarters

Woensdag 20 december zijn de zes prijswinnaars van de Dagbiljarters in het zonnetje gezet.
Voor zover niet door ziekte of andere oorzaken verhinderd, zijn de winnaars toegesproken en de prijzen uitgereikt door coördinator Dagbiljarters Jan Riedstra.
Luc Buijsse sleept de 1e prijs libre in de wacht maar kan die wegens verhindering niet zelf in ontvangst nemen. Dorpsgenoot Johannes Boonstra heeft er voor gezorgd dat Luc uitbundig wordt gehuldigd. Namelijk op de Soos in Tollebeek op dezelfde woensdag. Luc is daar enthousiast toegejuicht en nog net niet op de schouders gehesen. Gerard Boogaart mag de tweede prijs libre in ontvangst nemen. Een mooie opsteker. Een ernstige ziekte is er de oorzaak van dat Gerard lange niet tijd meer kon biljarten, maar gelukkig pakt hij de draad weer op. De derde prijs libre gaat naar Albert de Jong. Albert is een beetje een knipperlicht. Dan weer lid en dan weer niet. Gezondheid speelt hier een rol. Hopelijk is de prijs een aanmoediging om het lidmaatschap van Tholen wat langer te laten voortduren.

Geert Martens, een nieuwkomer dit jaar, gaat er met de eerste prijs bandstoten van door. Geert is een fanatiek speler die altijd wil winnen en dat lukt hem vaak. Hij is altijd aanwezig en met die instelling zo blijkt, kom je ver. Gerard Scholtens neemt de tweede prijs bandstoten in ontvangst. Een verrassing voor iedereen. Hij is een gemoedelijke speler die zich er nooit op laat voorstaan een partij te hebben gewonnen. Een verborgen talent zogenaamd. En tot slot de derde prijs bandstoten voor Jan Onassis. Jan begon dit jaar erg goed te spelen. In de loop van het jaar is hij om gezondheidsredenen van het thuisfront genoodzaakt vooralsnog te stoppen met biljarten. Maar de opgebouwde voorsprong is toch nog goed voor een derde prijs.

In voorgaande jaren werden de prijzen uitgereikt tijdens de “snertdag” aan het eind van het jaar. De snertdag wordt niet meer gehouden omdat de grote toename van het aantal dagbiljarters dit onmogelijk maakt.
Maar de prijsuitreiking van nu heeft zeker een feestelijk tintje. Koffie en een heerlijke stroopwafel zijn voor rekening van de vereniging. En als verrassing komt onze biljarter/visspecialist Anne Bolt met een traktatie van toast met heerlijke zelf gerookte zalm. Zalm kun je bestellen bij Anne.

De jaarprijzen libre en bandstoten zijn de gemiddelden van het aantal punten dat je gedurende het jaar tijdens al je gespeelde partijen hebt behaald. Daarbij geldt de Belgische puntentelling: winnen 12 punten, gelijkspel 11 punten en verliezen 0 tot 9 punten afhankelijk van de mate van verliezen. Om mee te kunnen dingen moet men minimaal 10  partijen hebben gespeeld.

De uitkomsten zijn op de website opgenomen onder Nieuws – Uitslagen – Resultaten 2023 Dagbiljart.